عیسا، عیسای مەسیح

Download
PDF
'Îsa, 'Îsayi Mesîh - Partitur.pdf
Adobe Acrobat Document 32.1 KB
Download
MIDI
'Îsa, 'Îsayi Mesîh.mid
mid File 2.9 KB


عیسا، عیسای مەسیح

 بەرز و پیرۆزی باوەڕم هەیە

 بەسەر بە خۆی بە خوێن و بە گیان

 بە ماڵ و منداڵ بە قوربانی تۆم

 عیسا، عیسا، عیسا

   

عیسا بڕیارم داوە

 یان ئازاد ژیان یان یەک جار مردن

 تازە بە سەر چوو ژیانی ڕابردوو

 لـە ڕووی زۆرداری لـە ڕووی نـەداری

عیسا، عیسا، عیسا