دەف

ئەم ٩ دەرزی (داف) درووستمان کرد بۆئەوی باوەڕداران ئاتوانن فێری داف ببن. بەرداخوەو، ئەوانی بە ئینگلیزیە. هیوادارم هەر بەسوودن ئەگەر ئینگلیزی نازانیت